Hiện nay, xây mới lại nhà ở là một nhu cầu hết sức phổ biến tại quận 3. Tuy nhiên, trước khi tiến hành xây dựng, cần công đoạn giải phóng mặt bằng. Lúc này, việc làm cần thiết đó là tìm một công ty cung cấp dịch vụ tháo dỡ, phá bỏ nhà tại quận 3 để có thể nhanh chóng bắt tay vào việc thi công.