Bảo hiểm tài sản cá nhân

Bảo hiểm tài sản cá nhân nên chăng là dịch vụ bảo hiểm ai cũng nên tham giả để  bảo toàn tài sản cá nhân an toàn và hiệu quả nhất.

Khái niệm bảo hiểm tài sản cá nhân

Bảo hiểm tài sản cá nhân là một loại hình bảo hiểm có khả năng bảo vệ tài sản của cá nhân trước những sự cố rủi ro không lường trước được.

Đối tượng của bảo hiểm tài sản cá nhân

Là tài sản của các cá nhân, tập thể đều có thể tham gia bảo hiểm tài sản cá nhân.

Tuy nhiên, trong trường hợp các tàn sản sau đây không được hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cá nhân: Tiền( tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được PTI chấp thuận bằng văn bản

Bảo hiểm tài sản cá nhân giúp bạn bảo vệ tài sản của mình tốt nhất

Bảo hiểm tài sản cá nhân giúp bạn bảo vệ tài sản của mình tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm tài sản cá nhân

Là các rủi ro tài sản do người được bảo hiểm sử dụng tại địa điểm được bảo hiểm cho mục đích công việc của họ hoặc bộ phận tài sản đó bị tổn thất, phá huỷ hay tổn hại do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các nguyên nhân bị loại trừ, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực bảo hiểm hoặc bất kỳ thời gian nào tiếp theo mà người được bảo hiểm đă nộp phí theo yêu cầu của PTI cho việc tái tục đơn bảo hiểm này.

Các loại bảo hiểm tài sản cá nhân

– Bảo hiểm tài sản cá nhân thông thường: Có mức giá thành khá rẻ nhưng cũng hạn chế mức thanh toán bồi thường. Bảo hiểm này thanh toán khi có thiệt hại gây ra bởi hỏa hoạn, phát nổ, sét đánh, máy bay rơi vào nhà, thiệt hại do thiên nhiên, trộn cắp…

– Bảo hiểm tài sản cá nhân nâng cao: Với mức giá thành cao hơn, khả năng thanh toán bồi thường thiệt hại cao hơn nhưng bao gồm nhiều tình huống bảo hiểm hơn. Ngoài việc thanh toán các rủi ro kể trên của bảo hiểm cá nhân thông thường, bảo hiểm tài sản cá nhân nâng cao còn bồi thưởng cả thiệt hại do dây điện, mạng viễn thông hoặc máy tính gây ra…

Trước khi tham giả bảo hiểm tài sản cá nhân bạn nên tìm hiểu thật kĩ các điều khoản

Trước khi tham giả bảo hiểm tài sản cá nhân bạn nên tìm hiểu thật kĩ các điều khoản

Trước khi tham gia bảo hiểm bạn đọc nên tìm hiểu loại hình bảo hiểm tài sản cá nhân phù hợp với tài sản, lựa chọn phạm vi nguy cơ được bảo hiểm, tìm hiểu các điều kiện được nhận và không được nhận bảo hiểm, đặc biệt hơn là khi thanh toán bảo hiểm thì tính giá thành như thế nào.

Bảo hiểm tài sản cá nhân là loại hình bảo hiểm có khá nhiều quy định bồi thường phức tạp, trừu tượng, chính vì thế nếu không nghiên cứu kĩ và lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm uy tín bạn rất dễ thiệt hại về quyền lợi.