Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm là một trong những loại hình bảo hiểm mà các doanh nghiệp nên biết và tìm hiểu kĩ nhằm giúp doanh nghiệp mình tránh khỏi rủi ro bất ngờ

Bảo hiểm trách nhiệm là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm là những cam kết nhà bảo hiểm sẽ bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nếu xảy ra trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông theo số tiền trách nhiệm tối đa mà người được bảo hiểm tham gia theo mức phí qui định.

Vai trò của bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm cũng như nhiều loại bảo hiểm khác, nó cũng có tác dụng bảo vệ chủ nhân khỏi các sự cố gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe,…giúp chủ nhân tham giả bảo hiểm giải quyết rủi ro tốt hơn, hạn chế tổn thất một cách tốt nhất.

bao-hiem-trach-nhiem

Bảo hiểm trách nhiệm giúp doanh nghiệp và cá nhân xử lý rủi ro tốt hơn

Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm hiện nay

Hiện nay, mỗi một công ty bảo hiểm lại cung cấp những loại hình bảo hiểm trách nhiệm khác nhau, có nơi ít, nơi nhiều, tùy vào đánh giá xu thế tham gia bảo hiểm của khách hàng. Tuy nhiên, nếu xem như đầy đủ thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự gồm những loại sau;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển;

–    Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  của chủ tàu biển;

–    Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..);

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không;

–    Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp  trong các lĩnh vực nhưng là tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động;

–    Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;

–    Bảo hiểm trách nhiệm công cộng;

–    Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên;

–    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi.

Bảo hiểm trách nhiệm hiện đang nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm

Bảo hiểm trách nhiệm hiện đang nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm

Bạn đọc có thể căn cứ vào đặc thù nghề nghiệp hoặc nhu cầu của mình để tham gia các gói bảo hiểm trách nhiệm khác nhau. Bạn đọc cần thêm thông tin các gói bảo hiểm có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất.